با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور در نیمه شب اول فروردین ماه، درگاه های پرداخت، به‌منظور جلوگیری از مغایرات های مالی و بروز رسانی نرم افزاری از ساعت 00:01 بامداد روز دوشنبه دوم فروردین 1395، به مدت 75 دقیقه با اختلال روبرو خواهد بود.این اختلال شامل تمام خدمات شبکه بانکی و پولی کشور  می باشد.

 Sunday, March 20, 2016« Zurück