سایر خدمات

سیم کارت بین المللی World Sim

هزینه تماس خروجی مقرون به صرفه نسبت به سایر رقبا

تماس‌های رایگان ورودی با مبدا بیش از ۹۵ کشور دنیا

قابلیت دریافت تماس و پیامک بیش از 200 کشور دنیا

قابلیت اختصاص رایگان یک شماره آمریکا و یک شماره انگلیس

قابلیت شارژ مجدد

30 دلار شارژ اولیه

توضیحات