با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد،
برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت روزهایت بهاری و بهارت جاودانه باد

 

بهار یک نقطه دارد. نقطه آغاز بهار زندگیتان بی انتها باد
سال نو  بر همه شما عزیزان مبارک


Saturday, March 19, 2016« Voltar