مشکل سخت افزاری  سرور شماره 3 با تعویض هارد رفع گردید.

با توجه به اینکه زمان این مشکل کمتر از یک روز بود به عنوان جبران مشکل پیش آمده 2 روز به سررسید سرویس هایی که روی این سرور بودند اضافه گردید.

با تشکر از همراهی شما

 Friday, June 3, 2016« برگشت