هاست دانلود ایران

هاست های فایل دیتابیس نداشته و برای راه اندازی سایت مناسب نیستند. امکان راه اندازی هاست فایل بر روی ساب دامنه شبیه dl.yourdomain.com وجود دارد.

DL1

5 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیتابیس ندارد
کنترل پنل DirectAdmin
دیتاسنتر پارس آنلاین

DL2

10 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیتابیس ندارد
کنترل پنل DirectAdmin
دیتاسنتر پارس آنلاین

DL3

20 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیتابیس ندارد
کنترل پنل DirectAdmin
دیتاسنتر پارس آنلاین
خرید یکماهه و یکساله

DL4

30 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیتابیس ندارد
کنترل پنل DirectAdmin
دیتاسنتر پارس آنلاین
خرید یکماهه و یکساله

DL5

50 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیتابیس ندارد
کنترل پنل DirectAdmin
دیتاسنتر پارس آنلاین
خرید یکماهه و یکساله

DL6

100 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیتابیس ندارد
کنترل پنل DirectAdmin
دیتاسنتر پارس آنلاین
خرید یکماهه و یکساله