طبق دستورالعمل اخیر بانک مرکزی ، تغییراتی در نحوه انجام انتقال های پایا و ساتنا اعمال شده است.

پیش از این بانک های عامل هر روز 7 نوبت انتقال پایا داشتند که طی دستورالعمل جدید بانک مرکزی ، صرفاً یک بار در ساعت 15:45 پردازش و در بازه زمانی 16 الی 16:30 به حساب های مقصد واریز می شوند و انتقال های پایا صرفا در روزهای غیرتعطیل رسمی انجام خواهند شد.

متن کامل دستورالعمل بانک مرکزی را می توانید در لینک زیر دنبال کنید :

https://www.cbi.ir/showitem/17375.aspxTuesday, January 30, 2018

« برگشت