دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص انتقال پایا و ساتنا

طبق دستورالعمل اخیر بانک مرکزی ، تغییراتی در نحوه انجام انتقال های پایا و ساتنا اعمال شده است. پیش از این بانک های عامل هر روز 7 نوبت انتقال پایا داشتند که طی دستورالعمل جدید بانک مرکزی ، صرفاً ... بیشتر »

30th Jan 2018