ثبت دامنه

نام دامنه موردنظر خود را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی نماییم .

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

جستجوی دامنه بر اساس طبقه بندی

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.ir
50,000 ريال
1 سال
42,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال
.com
1,300,000 ريال
1 سال
1,300,000 ريال
1 سال
1,300,000 ريال
1 سال
.academy
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.accountant
1,930,000 ريال
1 سال
1,930,000 ريال
1 سال
1,930,000 ريال
1 سال
.agency
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
.art
1,750,000 ريال
1 سال
1,750,000 ريال
1 سال
1,750,000 ريال
1 سال
.archi
8,240,000 ريال
1 سال
8,240,000 ريال
1 سال
8,240,000 ريال
1 سال
.asia
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
.at
1,730,000 ريال
1 سال
1,730,000 ريال
1 سال
1,730,000 ريال
1 سال
.audio
18,160,000 ريال
1 سال
18,160,000 ريال
1 سال
18,160,000 ريال
1 سال
.baby
9,140,000 ريال
1 سال
9,140,000 ريال
1 سال
9,140,000 ريال
1 سال
.band
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
.bio
7,340,000 ريال
1 سال
7,340,000 ريال
1 سال
7,340,000 ريال
1 سال
.biz
1,960,000 ريال
1 سال
1,960,000 ريال
1 سال
1,960,000 ريال
1 سال
.blog
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.boutique
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.business
1,170,000 ريال
1 سال
1,170,000 ريال
1 سال
1,720,000 ريال
1 سال
.bz
3,160,000 ريال
1 سال
3,160,000 ريال
1 سال
3,160,000 ريال
1 سال
.ca
2,240,000 ريال
1 سال
2,240,000 ريال
1 سال
2,240,000 ريال
1 سال
.cafe
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.coffee
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.camera
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.cat
790,000 ريال
1 سال
3,400,000 ريال
1 سال
3,400,000 ريال
1 سال
.catering
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.cc
1,540,000 ريال
1 سال
1,540,000 ريال
1 سال
1,540,000 ريال
1 سال
.center
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
.chat
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.cheap
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.click
1,490,000 ريال
1 سال
1,490,000 ريال
1 سال
1,490,000 ريال
1 سال
.clinic
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.club
300,000 ريال
1 سال
1,630,000 ريال
1 سال
1,630,000 ريال
1 سال
.co
3,450,000 ريال
1 سال
3,450,000 ريال
1 سال
3,450,000 ريال
1 سال
.co.com
3,810,000 ريال
1 سال
3,810,000 ريال
1 سال
3,810,000 ريال
1 سال
.co.uk
1,020,000 ريال
1 سال
1,020,000 ريال
1 سال
1,020,000 ريال
1 سال
.coach
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.codes
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.com.co
1,720,000 ريال
1 سال
1,720,000 ريال
1 سال
1,720,000 ريال
1 سال
.community
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.company
1,030,000 ريال
1 سال
1,030,000 ريال
1 سال
1,030,000 ريال
1 سال
.cooking
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.de
890,000 ريال
1 سال
700,000 ريال
1 سال
700,000 ريال
1 سال
.dental
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.dentist
4,640,000 ريال
1 سال
4,640,000 ريال
1 سال
4,640,000 ريال
1 سال
.design
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.diet
18,160,000 ريال
1 سال
18,160,000 ريال
1 سال
18,160,000 ريال
1 سال
.doctor
12,030,000 ريال
1 سال
12,030,000 ريال
1 سال
12,030,000 ريال
1 سال
.dog
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.domains
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.download
1,290,000 ريال
1 سال
1,290,000 ريال
1 سال
1,290,000 ريال
1 سال
.es
500,000 ريال
1 سال
500,000 ريال
1 سال
500,000 ريال
1 سال
.eu
490,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
.expert
3,600,000 ريال
1 سال
3,600,000 ريال
1 سال
3,600,000 ريال
1 سال
.family
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
.fashion
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.finance
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.fitness
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.forsale
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.fr
1,100,000 ريال
1 سال
1,100,000 ريال
1 سال
1,100,000 ريال
1 سال
.gallery
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
.games
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.gift
2,540,000 ريال
1 سال
2,540,000 ريال
1 سال
2,540,000 ريال
1 سال
.group
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
.help
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.holdings
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.host
11,850,000 ريال
1 سال
11,850,000 ريال
1 سال
11,850,000 ريال
1 سال
.hosting
54,210,000 ريال
1 سال
54,210,000 ريال
1 سال
54,210,000 ريال
1 سال
.im
4,740,000 ريال
1 سال
4,740,000 ريال
1 سال
4,740,000 ريال
1 سال
.in
1,080,000 ريال
1 سال
1,080,000 ريال
1 سال
1,080,000 ريال
1 سال
.info
1,790,000 ريال
1 سال
1,790,000 ريال
1 سال
1,790,000 ريال
1 سال
.institute
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
.io
7,290,000 ريال
1 سال
7,290,000 ريال
1 سال
7,290,000 ريال
1 سال
.it
970,000 ريال
1 سال
970,000 ريال
1 سال
970,000 ريال
1 سال
.land
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.lawyer
4,640,000 ريال
1 سال
4,640,000 ريال
1 سال
4,640,000 ريال
1 سال
.li
1,020,000 ريال
1 سال
1,020,000 ريال
1 سال
1,020,000 ريال
1 سال
.link
1,390,000 ريال
1 سال
1,390,000 ريال
1 سال
1,390,000 ريال
1 سال
.live
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
.ltd
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
.market
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.me
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
.mobi
2,540,000 ريال
1 سال
2,540,000 ريال
1 سال
2,540,000 ريال
1 سال
.money
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.name
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
.net
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
.network
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
.news
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
.ninja
1,350,000 ريال
1 سال
1,350,000 ريال
1 سال
1,350,000 ريال
1 سال
.nl
520,000 ريال
1 سال
520,000 ريال
1 سال
520,000 ريال
1 سال
.no
2,960,000 ريال
1 سال
2,960,000 ريال
1 سال
2,960,000 ريال
1 سال
.online
4,640,000 ريال
1 سال
4,640,000 ريال
1 سال
4,640,000 ريال
1 سال
.org
1,350,000 ريال
1 سال
1,350,000 ريال
1 سال
1,350,000 ريال
1 سال
.org.uk
1,020,000 ريال
1 سال
1,020,000 ريال
1 سال
1,020,000 ريال
1 سال
.pet
1,930,000 ريال
1 سال
1,930,000 ريال
1 سال
1,930,000 ريال
1 سال
.photo
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.photos
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
.photography
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
.pizza
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.press
8,960,000 ريال
1 سال
8,960,000 ريال
1 سال
8,960,000 ريال
1 سال
.pro
1,450,000 ريال
1 سال
1,450,000 ريال
1 سال
1,450,000 ريال
1 سال
.pub
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.pw
1,180,000 ريال
1 سال
1,180,000 ريال
1 سال
1,180,000 ريال
1 سال
.re
750,000 ريال
1 سال
750,000 ريال
1 سال
750,000 ريال
1 سال
.rent
8,240,000 ريال
1 سال
8,240,000 ريال
1 سال
8,240,000 ريال
1 سال
.restaurant
4,000,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.ru
520,000 ريال
1 سال
520,000 ريال
1 سال
520,000 ريال
1 سال
.sale
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.school
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.services
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.sh
7,290,000 ريال
1 سال
7,290,000 ريال
1 سال
7,290,000 ريال
1 سال
.shop
2,960,000 ريال
1 سال
4,460,000 ريال
1 سال
4,460,000 ريال
1 سال
.site
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.software
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.store
7,340,000 ريال
1 سال
7,340,000 ريال
1 سال
7,340,000 ريال
1 سال
.studio
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
.tech
6,440,000 ريال
1 سال
6,440,000 ريال
1 سال
6,440,000 ريال
1 سال
.technology
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
.tel
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
.tools
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.travel
16,370,000 ريال
1 سال
16,370,000 ريال
1 سال
16,370,000 ريال
1 سال
.tv
4,610,000 ريال
1 سال
4,610,000 ريال
1 سال
4,610,000 ريال
1 سال
.university
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.uk
1,020,000 ريال
1 سال
1,020,000 ريال
1 سال
1,020,000 ريال
1 سال
.us
1,270,000 ريال
1 سال
1,270,000 ريال
1 سال
1,270,000 ريال
1 سال
.video
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
.vip
950,000 ريال
1 سال
950,000 ريال
1 سال
950,000 ريال
1 سال
.vote
9,140,000 ريال
1 سال
9,140,000 ريال
1 سال
9,140,000 ريال
1 سال
.website
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
.win
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.work
1,030,000 ريال
1 سال
1,030,000 ريال
1 سال
1,030,000 ريال
1 سال
.ws
2,190,000 ريال
1 سال
4,460,000 ريال
1 سال
4,460,000 ريال
1 سال
.xyz
890,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.zone
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.ac.ir
80,000 ريال
1 سال
80,000 ريال
1 سال
80,000 ريال
1 سال
.co.ir
60,000 ريال
1 سال
60,000 ريال
1 سال
60,000 ريال
1 سال
.gov.ir
50,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال
.id.ir
50,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال
.net.ir
50,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال
.org.ir
80,000 ريال
1 سال
80,000 ريال
1 سال
80,000 ريال
1 سال
.sch.ir
50,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

خرید هاست

از بین پکیج ها متنوع هاست ، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

انتقال دامنه

دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* به غیر از برخی از پسوند های خاص و دامین های تازه ثبت شده