ثبت دامنه

نام دامنه موردنظر خود را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی نماییم .

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

جستجوی دامنه بر اساس طبقه بندی

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.ir
50,000 ريال
1 سال
42,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال
.com
1,300,000 ريال
1 سال
1,300,000 ريال
1 سال
1,300,000 ريال
1 سال
.academy
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.accountant
1,930,000 ريال
1 سال
1,930,000 ريال
1 سال
1,930,000 ريال
1 سال
.agency
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
.art
1,750,000 ريال
1 سال
1,750,000 ريال
1 سال
1,750,000 ريال
1 سال
.archi
8,240,000 ريال
1 سال
8,240,000 ريال
1 سال
8,240,000 ريال
1 سال
.asia
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
.at
1,730,000 ريال
1 سال
1,730,000 ريال
1 سال
1,730,000 ريال
1 سال
.audio
18,160,000 ريال
1 سال
18,160,000 ريال
1 سال
18,160,000 ريال
1 سال
.baby
9,140,000 ريال
1 سال
9,140,000 ريال
1 سال
9,140,000 ريال
1 سال
.band
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
.bio
7,340,000 ريال
1 سال
7,340,000 ريال
1 سال
7,340,000 ريال
1 سال
.biz
1,960,000 ريال
1 سال
1,960,000 ريال
1 سال
1,960,000 ريال
1 سال
.blog
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.boutique
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.business
1,170,000 ريال
1 سال
1,170,000 ريال
1 سال
1,720,000 ريال
1 سال
.bz
3,160,000 ريال
1 سال
3,160,000 ريال
1 سال
3,160,000 ريال
1 سال
.ca
2,240,000 ريال
1 سال
2,240,000 ريال
1 سال
2,240,000 ريال
1 سال
.cafe
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.coffee
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.camera
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.cat
790,000 ريال
1 سال
3,400,000 ريال
1 سال
3,400,000 ريال
1 سال
.catering
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.cc
1,540,000 ريال
1 سال
1,540,000 ريال
1 سال
1,540,000 ريال
1 سال
.center
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
.chat
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.cheap
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.click
1,490,000 ريال
1 سال
1,490,000 ريال
1 سال
1,490,000 ريال
1 سال
.clinic
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.club
300,000 ريال
1 سال
1,630,000 ريال
1 سال
1,630,000 ريال
1 سال
.co
3,450,000 ريال
1 سال
3,450,000 ريال
1 سال
3,450,000 ريال
1 سال
.co.com
3,810,000 ريال
1 سال
3,810,000 ريال
1 سال
3,810,000 ريال
1 سال
.co.uk
1,020,000 ريال
1 سال
1,020,000 ريال
1 سال
1,020,000 ريال
1 سال
.coach
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.codes
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.com.co
1,720,000 ريال
1 سال
1,720,000 ريال
1 سال
1,720,000 ريال
1 سال
.community
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.company
1,030,000 ريال
1 سال
1,030,000 ريال
1 سال
1,030,000 ريال
1 سال
.cooking
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.de
890,000 ريال
1 سال
700,000 ريال
1 سال
700,000 ريال
1 سال
.dental
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.dentist
4,640,000 ريال
1 سال
4,640,000 ريال
1 سال
4,640,000 ريال
1 سال
.design
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.diet
18,160,000 ريال
1 سال
18,160,000 ريال
1 سال
18,160,000 ريال
1 سال
.doctor
12,030,000 ريال
1 سال
12,030,000 ريال
1 سال
12,030,000 ريال
1 سال
.dog
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.domains
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.download
1,290,000 ريال
1 سال
1,290,000 ريال
1 سال
1,290,000 ريال
1 سال
.es
500,000 ريال
1 سال
500,000 ريال
1 سال
500,000 ريال
1 سال
.eu
490,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
.expert
3,600,000 ريال
1 سال
3,600,000 ريال
1 سال
3,600,000 ريال
1 سال
.family
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
.fashion
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.finance
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.fitness
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.forsale
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.fr
1,100,000 ريال
1 سال
1,100,000 ريال
1 سال
1,100,000 ريال
1 سال
.gallery
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
.games
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.gift
2,540,000 ريال
1 سال
2,540,000 ريال
1 سال
2,540,000 ريال
1 سال
.group
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
.help
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.holdings
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.host
11,850,000 ريال
1 سال
11,850,000 ريال
1 سال
11,850,000 ريال
1 سال
.hosting
54,210,000 ريال
1 سال
54,210,000 ريال
1 سال
54,210,000 ريال
1 سال
.im
4,740,000 ريال
1 سال
4,740,000 ريال
1 سال
4,740,000 ريال
1 سال
.in
1,080,000 ريال
1 سال
1,080,000 ريال
1 سال
1,080,000 ريال
1 سال
.info
1,790,000 ريال
1 سال
1,790,000 ريال
1 سال
1,790,000 ريال
1 سال
.institute
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
.io
7,290,000 ريال
1 سال
7,290,000 ريال
1 سال
7,290,000 ريال
1 سال
.it
970,000 ريال
1 سال
970,000 ريال
1 سال
970,000 ريال
1 سال
.land
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.lawyer
4,640,000 ريال
1 سال
4,640,000 ريال
1 سال
4,640,000 ريال
1 سال
.li
1,020,000 ريال
1 سال
1,020,000 ريال
1 سال
1,020,000 ريال
1 سال
.link
1,390,000 ريال
1 سال
1,390,000 ريال
1 سال
1,390,000 ريال
1 سال
.live
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
.ltd
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
.market
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.me
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
.mobi
2,540,000 ريال
1 سال
2,540,000 ريال
1 سال
2,540,000 ريال
1 سال
.money
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.name
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
.net
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
.network
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
.news
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
.ninja
1,350,000 ريال
1 سال
1,350,000 ريال
1 سال
1,350,000 ريال
1 سال
.nl
520,000 ريال
1 سال
520,000 ريال
1 سال
520,000 ريال
1 سال
.no
2,960,000 ريال
1 سال
2,960,000 ريال
1 سال
2,960,000 ريال
1 سال
.online
4,640,000 ريال
1 سال
4,640,000 ريال
1 سال
4,640,000 ريال
1 سال
.org
1,350,000 ريال
1 سال
1,350,000 ريال
1 سال
1,350,000 ريال
1 سال
.org.uk
1,020,000 ريال
1 سال
1,020,000 ريال
1 سال
1,020,000 ريال
1 سال
.pet
1,930,000 ريال
1 سال
1,930,000 ريال
1 سال
1,930,000 ريال
1 سال
.photo
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.photos
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
.photography
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
.pizza
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.press
8,960,000 ريال
1 سال
8,960,000 ريال
1 سال
8,960,000 ريال
1 سال
.pro
1,450,000 ريال
1 سال
1,450,000 ريال
1 سال
1,450,000 ريال
1 سال
.pub
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.pw
1,180,000 ريال
1 سال
1,180,000 ريال
1 سال
1,180,000 ريال
1 سال
.re
750,000 ريال
1 سال
750,000 ريال
1 سال
750,000 ريال
1 سال
.rent
8,240,000 ريال
1 سال
8,240,000 ريال
1 سال
8,240,000 ريال
1 سال
.restaurant
4,000,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.ru
520,000 ريال
1 سال
520,000 ريال
1 سال
520,000 ريال
1 سال
.sale
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.school
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.services
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.sh
7,290,000 ريال
1 سال
7,290,000 ريال
1 سال
7,290,000 ريال
1 سال
.shop
2,960,000 ريال
1 سال
4,460,000 ريال
1 سال
4,460,000 ريال
1 سال
.site
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.software
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.store
7,340,000 ريال
1 سال
7,340,000 ريال
1 سال
7,340,000 ريال
1 سال
.studio
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
.tech
6,440,000 ريال
1 سال
6,440,000 ريال
1 سال
6,440,000 ريال
1 سال
.technology
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
2,480,000 ريال
1 سال
.tel
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
.tools
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.travel
16,370,000 ريال
1 سال
16,370,000 ريال
1 سال
16,370,000 ريال
1 سال
.tv
4,610,000 ريال
1 سال
4,610,000 ريال
1 سال
4,610,000 ريال
1 سال
.university
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
6,080,000 ريال
1 سال
.uk
1,020,000 ريال
1 سال
1,020,000 ريال
1 سال
1,020,000 ريال
1 سال
.us
1,270,000 ريال
1 سال
1,270,000 ريال
1 سال
1,270,000 ريال
1 سال
.video
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
.vip
950,000 ريال
1 سال
950,000 ريال
1 سال
950,000 ريال
1 سال
.vote
9,140,000 ريال
1 سال
9,140,000 ريال
1 سال
9,140,000 ريال
1 سال
.website
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
2,840,000 ريال
1 سال
.win
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.work
1,030,000 ريال
1 سال
1,030,000 ريال
1 سال
1,030,000 ريال
1 سال
.ws
2,190,000 ريال
1 سال
4,460,000 ريال
1 سال
4,460,000 ريال
1 سال
.xyz
890,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.zone
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.ac.ir
80,000 ريال
1 سال
80,000 ريال
1 سال
80,000 ريال
1 سال
.co.ir
60,000 ريال
1 سال
60,000 ريال
1 سال
60,000 ريال
1 سال
.gov.ir
50,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال
.id.ir
50,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال
.net.ir
50,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال
.org.ir
80,000 ريال
1 سال
80,000 ريال
1 سال
80,000 ريال
1 سال
.sch.ir
50,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال
.app

سال
N/A
N/A
.stream

سال
N/A
N/A
.salon

سال
N/A
N/A
.gmbh

سال
N/A
N/A
.wtf

سال
N/A
N/A
.works

سال
N/A
N/A
.wien

سال
N/A
N/A
.wales

سال
N/A
N/A
.voyage

سال
N/A
N/A
.vin

سال
N/A
N/A
.viajes

سال
N/A
N/A
.vet

سال
N/A
N/A
.vc

سال
N/A
N/A
.vacations

سال
N/A
N/A
.today

سال
N/A
N/A
.tires

سال
N/A
N/A
.tienda

سال
N/A
N/A
.theatre

سال
N/A
N/A
.tax

سال
N/A
N/A
.tattoo

سال
N/A
N/A
.supply

سال
N/A
N/A
.supplies

سال
N/A
N/A
.srl

سال
N/A
N/A
.soccer

سال
N/A
N/A
.shiksha

سال
N/A
N/A
.security

سال
N/A
N/A
.se

سال
N/A
N/A
.se.com

سال
N/A
N/A
.se.net

سال
N/A
N/A
.science

سال
N/A
N/A
.schule

سال
N/A
N/A
.sc

سال
N/A
N/A
.sarl

سال
N/A
N/A
.sa.com

سال
N/A
N/A
.ruhr

سال
N/A
N/A
.ru.com

سال
N/A
N/A
.rodeo

سال
N/A
N/A
.reviews

سال
N/A
N/A
.republican

سال
N/A
N/A
.repair

سال
N/A
N/A
.rentals

سال
N/A
N/A
.reisen

سال
N/A
N/A
.reise

سال
N/A
N/A
.recipes

سال
N/A
N/A
.racing

سال
N/A
N/A
.qc.com

سال
N/A
N/A
.protection

سال
N/A
N/A
.property

سال
N/A
N/A
.properties

سال
N/A
N/A
.productions

سال
N/A
N/A
.plumbing

سال
N/A
N/A
.plc.uk

سال
N/A
N/A
.place

سال
N/A
N/A
.pink

سال
N/A
N/A
.party

سال
N/A
N/A
.parts

سال
N/A
N/A
.partners

سال
N/A
N/A
.or.at

سال
N/A
N/A
.nu

سال
N/A
N/A
.nrw

سال
N/A
N/A
.no.com

سال
N/A
N/A
.net.uk

سال
N/A
N/A
.net.co

سال
N/A
N/A
.mortgage

سال
N/A
N/A
.mom

سال
N/A
N/A
.moda

سال
N/A
N/A
.mn

سال
N/A
N/A
.mex.com

سال
N/A
N/A
.memorial

سال
N/A
N/A
.me.uk

سال
N/A
N/A
.maison

سال
N/A
N/A
.ltda

سال
N/A
N/A
.loans

سال
N/A
N/A
.limo

سال
N/A
N/A
.lease

سال
N/A
N/A
.lc

سال
N/A
N/A
.la

سال
N/A
N/A
.kr.com

سال
N/A
N/A
.kim

سال
N/A
N/A
.kaufen

سال
N/A
N/A
.juegos

سال
N/A
N/A

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

خرید هاست

از بین پکیج ها متنوع هاست ، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

انتقال دامنه

دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* به غیر از برخی از پسوند های خاص و دامین های تازه ثبت شده