هاست لینوکس خارج

پلن پایه

حجم هاست = 200 مگابایت
ترافیک ماهانه = 5000 مگابایت
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد ادآن دامین = ندارد
تعداد ساب دامین = نامحدود
تعداد اکانت ایمیل = نامحدود
نسخه پی اچ پی = انتخابی (7.2 - 4.4)
انتقال رایگان سایت مشتری = دارد
سیستم عامل = کلود لینوکس
برنامه نویسی = html , php
نسخه بکاپ = هفتگی ، ماهانه
کنترل پنل = cPanel
آپتایم سرور = 99.99%
محل سرور = Iomart انگلیس
گواهی ssl رایگان = دارد
خرید یکماهه و بیشتر

پلن برنزی

حجم هاست = 500 مگابایت
ترافیک ماهانه = 10000 مگابایت
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد ادآن دامین = ندارد
تعداد ساب دامین = نامحدود
تعداد اکانت ایمیل = نامحدود
نسخه پی اچ پی = انتخابی (7.2 - 4.4)
انتقال رایگان سایت مشتری = دارد
سیستم عامل = کلود لینوکس
برنامه نویسی = html , php
نسخه بکاپ = هفتگی ، ماهانه
کنترل پنل = cPanel
آپتایم سرور = 99.99%
محل سرور = Iomart انگلیس
گواهی ssl رایگان = دارد
خرید یکماهه و بیشتر

پلن نقره ای

حجم هاست = 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه = 15000 مگابایت
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد ادآن دامین = 1
تعداد ساب دامین = نامحدود
تعداد اکانت ایمیل = نامحدود
نسخه پی اچ پی = انتخابی (7.2 - 4.4)
انتقال رایگان سایت مشتری = دارد
سیستم عامل = کلود لینوکس
برنامه نویسی = html , php
نسخه بکاپ = هفتگی ، ماهانه
کنترل پنل = cPanel
آپتایم سرور = 99.99%
محل سرور = Iomart انگلیس
گواهی ssl رایگان = دارد
خرید یکماهه و بیشتر

پلن طلایی

حجم هاست = 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه = 20000 مگابایت
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد ادآن دامین = 1
تعداد ساب دامین = نامحدود
تعداد اکانت ایمیل = نامحدود
نسخه پی اچ پی = انتخابی (7.2 - 4.4)
انتقال رایگان سایت مشتری = دارد
سیستم عامل = کلود لینوکس
برنامه نویسی = html , php
نسخه بکاپ = هفتگی ، ماهانه
کنترل پنل = cPanel
آپتایم سرور = 99.99%
محل سرور = Iomart انگلیس
گواهی ssl رایگان = دارد
خرید یکماهه و بیشتر

پلن الماس

حجم هاست = 3000 مگابایت
ترافیک ماهانه = 30000 مگابایت
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد ادآن دامین = 2
تعداد ساب دامین = نامحدود
تعداد اکانت ایمیل = نامحدود
نسخه پی اچ پی = انتخابی (7.2 - 4.4)
انتقال رایگان سایت مشتری = دارد
سیستم عامل = کلود لینوکس
برنامه نویسی = html , php
نسخه بکاپ = هفتگی ، ماهانه
کنترل پنل = cPanel
آپتایم سرور = 99.99%
محل سرور = Iomart انگلیس
گواهی ssl رایگان = دارد
خرید یکماهه و بیشتر

پلن یاقوت

حجم هاست = 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه = 100000 مگابایت
تعداد دیتابیس = نامحدود
تعداد پارک دامنه = نامحدود
تعداد ادآن دامین = نامحدود
تعداد ساب دامین = نامحدود
تعداد اکانت ایمیل = نامحدود
نسخه پی اچ پی = انتخابی (7.2 - 4.4)
انتقال رایگان سایت مشتری = دارد
سیستم عامل = کلود لینوکس
برنامه نویسی = html , php
نسخه بکاپ = هفتگی ، ماهانه
کنترل پنل = cPanel
آپتایم سرور = 99.99%
محل سرور = Iomart انگلیس
گواهی ssl رایگان = دارد
خرید یکماهه و بیشتر