هاست دانلود خارج

هاست های فایل دیتابیس نداشته و برای راه اندازی سایت مناسب نیستند. امکان راه اندازی هاست فایل بر روی ساب دامنه شبیه dl.yourdomain.com وجود دارد.

DL-1

5 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیتابیس ندارد
امکان استفاده از رپید لیچ
پورت 1 گیگ
کنترل پنل DirectAdmin
دیتاسنتر OVH فرانسه
خرید یکماهه و بیشتر

DL-2

10 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیتابیس ندارد
امکان استفاده از رپید لیچ
پورت 1 گیگ
کنترل پنل DirectAdmin
دیتاسنتر OVH فرانسه
خرید یکماهه و بیشتر

DL-3

15 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیتابیس ندارد
امکان استفاده از رپید لیچ
پورت 1 گیگ
کنترل پنل DirectAdmin
دیتاسنتر OVH فرانسه
خرید یکماهه و بیشتر

DL-4

20 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیتابیس ندارد
امکان استفاده از رپید لیچ
پورت 1 گیگ
کنترل پنل DirectAdmin
دیتاسنتر OVH فرانسه
خرید یکماهه و بیشتر

DL-5

30 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیتابیس ندارد
امکان استفاده از رپید لیچ
پورت 1 گیگ
کنترل پنل DirectAdmin
دیتاسنتر OVH فرانسه
خرید یکماهه و بیشتر

DL-6

50 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیتابیس ندارد
امکان استفاده از رپید لیچ
پورت 1 گیگ
کنترل پنل DirectAdmin
دیتاسنتر OVH فرانسه
خرید یکماهه و بیشتر

DL-7

100 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیتابیس ندارد
امکان استفاده از رپید لیچ
پورت 1 گیگ
کنترل پنل DirectAdmin
دیتاسنتر OVH فرانسه
خرید یکماهه و بیشتر