گواهی نامه ssl

Positivessl

تعداد Reissue - نامحدود
شرکت صادر کننده - آمریکا
تعداد دامنه - یک
صدور آنی - دارد
پشتیبانی از دامنه IR - دارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود - ندارد
آدرس بار سبز - ندارد
نیاز به ارسال مدارک - ندارد

Positivessl - Wildcard

تعداد Reissue - نامحدود
شرکت صادر کننده - آمریکا
تعداد دامنه - یک
صدور آنی - دارد
پشتیبانی از دامنه IR - ندارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود - دارد
آدرس بار سبز - ندارد
نیاز به ارسال مدارک - ندارد

گواهی اس اس ال Let’s Encrypt

تعداد Reissue - نامحدود
شرکت صادر کننده - آمریکا
تعداد دامنه - نامحدود
صدور آنی - دارد
پشتیبانی از دامنه IR - دارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود - دارد
آدرس بار سبز - ندارد
نیاز به ارسال مدارک - ندارد
مدت اعتبار - 3ماه (قابل تمدید)

0 ريال
ежеквартально
50,000 Стоимость установки
Заказать