گواهینامه امنیتی برای دامنه شما

فعال برای تمامی پلن های هاست

گواهی اس اس ال Let’s Encrypt

تعداد Reissue - نامحدود
شرکت صادر کننده - آمریکا
تعداد دامنه - نامحدود
صدور آنی - دارد
پشتیبانی از دامنه IR - دارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود - دارد
آدرس بار سبز - ندارد
نیاز به ارسال مدارک - ندارد
مدت اعتبار - 3ماه (قابل تمدید)
قابل استفاده فقط برای مشتریان ما