همانطور که در جریان هستید نرخ ارز  روند صعودی داشته و با توجه به کاهش شدید ارزش ریال مجبور هستیم تعرفه خدمات و سرویس های خود را افزایش دهیم. همیشه سعی کردیم حداقل افزایش را داشته باشیم و برای ما حفظ مشتریان و رعایت انصاف در اولویت اول قرار دارد تا افزایش سود.
امیدواریم وضعیت افزایش ارز و این نابسامانی مرتفع گردد و ما نیز در کنار مشتریان وضعیت مطلوب تری پیدا کنیم.
با سپاس از همراهی شما عزیزان


Tuesday, July 24, 2018

« برگشت