به اطلاع میرساند به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت برخی دامنه ها مجبور هستیم قیمت دامنه های بین المللی را افزایش دهیم.

در حال حاضر تا آنجایی که امکان پذیر هست تلاش می کنیم قیمت سایر سرویس ها را ثابت نگه داشته و افزایش ندهیم.

با سپاس از همراهی شماTuesday, September 4, 2018

« برگشت