همانطور که استحضار دارید ، در ماه های گذشته با افزایش شدید قیمت ارز ، قیمت ثبت دامنه های بین المللی نیز بسیار افزایش یافته بود. با توجه به اینکه قیمت ارز در روز های گذشته کاهش داشته است ، در این راستا ما هم تعرفه ثبت دامنه های بین المللی را کاهش دادیم . امیدواریم روند کاهش نرخ ارز مجددا ادامه یابد.

با سپاس از همراهی شما عزیزانSaturday, October 6, 2018

« برگشت