با توجه به خبر تحریم ایران توسط شرکت ریسلو،  کاربران عزیز توجه داشته باشند اگر دامنه های  بین المللی ثبت شده آنها در رجیسترار ریسلو هست از تمدید آن خودداری نمایند. برای تمدید دامنه ها نیاز هست دامنه ها به رجیسترار جدید انتقال داده شود. بنابراین از طریق بخش دامنه ها کد انتقال دامنه را دریافت کرده و از طریق منوی انتقال دامنه نسبت به انتقال دامنه های خود اقدام نمایند تا پس از انتقال ، دامنه مورد نظر به مدت یکسال آتی تمدید گردد.
برای آشنایی با دریافت کد انتقال و نحوه انتقال دامنه به بخش آموزش سایت مراجعه نمایید


Wednesday, July 26, 2017« برگشت