مشاهده مقالات برچسب زده شده 'https'

 ریدایرکت http به https به صورت خودکار

برای ریدایرکت شدن خودکار سایت http به  https باید تغییراتی در فایل htaccess سایت انجام دهید. 1-...